Råttor och möss

Råttor och möss kan orsaka stora skador, både psykiskt och fysiskt. De söker sig in i hus och byggnader för att hitta mat och skydd, speciellt om vintern då det är svårigheter med att hitta mat i naturen. 20mm är allt råttan behöver for att kunna ta sig in i byggnaden. När de kommit sig in i byggnaden gnager de sönder saker som kablar, rör, tyg, trä och isolation på jakt efter mat och material till deras bo.

Kännetecken:

 • Ljud: Skrapljud i väggar, tak – ljud att de rör på sig.
 • Lukt: Musbon avger en ammoniakliknande lukt som känns tydligast på stängda ställen som t.ex. skåp.
 • Skador: Råttor och möss har tänder som aldrig slutar växa. Det gör att de gnager på trä, plast, kablar och andra material för att hålla tänderna skarpa och i rätt storlek.
 • Bon: Smågnagare bygger ofta bon på svåråtkomliga platser som t.ex. loft eller källare. Ute så gräver dem ofta i komposthögar eller under skjul.
 • Spor/avföringRåttor och möss har en mörk cylinderformad avföring, som är lätt att känne igjen. De lämnar den speciellt längs väggar eller platser där det varit stor aktivitet.

Förebyggande åtgärder:

 • Avslägsna potentiella matkällor.
  • Hittar de inte mat så blir det mindre attraktivt att bosätta sig hos dig.
 • Ha det städat, både ute och inne.
  • Då blir det mycket svårar för dem att hitta skydd.
 • Täta svaga punkter (hål, sprickor, ventilasjon, rör etc)
  • Hindrar att råttor och möss söker sig in i just ditt hus.

Varför välja PELIAS?

 • Vi leverar väldigt god service genom att möta upp hos varje kund flera gånger per år.
 • Alla våra skadedjurstekniker är auktoriserade.
 • Miljövänlig utrustning och behandling är en självklarhet i våra lösningar.
 • Efter varje besök får du omedelbart en rapport på din epost.
 • All information gällande ditt avtal med oss är alltid lätt tilgänglig på din egen kostnadsfria inloggning hos oss.