Myror

Myror är ofta väldigt svåra att bli av med. De etablerar sig helst där det är enkel tillgång till mat, vatten och värme. Ett myrsamhälle som har fått utveckla sig över tid, kan göra stor skada på byggnader, samt skapa en väldigt negativ psykosocial miljö. Det finns många olika myrarter och därför är det viktigt att identifiera dem för att kunna välja rätt metod när det är dags för bekämpning.

Kännetecken:

 • Myran är växelvarm och är aktiv så länge som temperaturen tillåter det. Har du myror i huset på vintern så betyder det att de har byggt bo i ditt hus.
 • Fastigheter och byggnader med golvvärme och liknande är ofta utsatta.
 • De olika arterna kan göra varierande skador. Det kan vara skador på byggnader, ge smärtfulla stick, eller vara smittobärare.

Hästmyra

Hästmyran kan göra stora skador på träverk när de bygger bo. Det visas i stora högar med sågspån eller utspridd isolation runt boet. All bekämpning som inte är riktad mot boet gör så att myrorna förflyttar sig och det blir ännu svårare att bli kvitt dem.

Röd skogsmyra

Röda skogsmyror är aggressiva myror som biter och sprutar myrsyra om de blir störda. Det kan vara obehagligt, men är inte farligt. De bor i stackar av tallnål och om de bygger bo inomhus kan stackarna deras förorsaka lokala fuktskador på byggnaden.

Svartmyra

Sockermyra, som de också kan kallas, förekommer ofta i hus i jakt på mat. De kan bygga bo inomhus och förstöra massa byggnadsmaterial så som fuktskadat trävirke eller isolation, men de kan inte gnaga i oskadat trävirke.

Blanksvart trämyra

Den blanksvarta trämyran bor i ”kartongbox” där en svamp används som armeringsjärn i väggarna. Boet kan bli över 1 meter högt och bestå av upptill 2 miljoner arbetare. De kan bygga bon mellan träkonstruktioner i hus där fuktiga områden runt boet kan föra till rötskador.

Faraomyra

Faraomyran är liten till växt, tål kyla väldigt dåligt och är en möjlig smittospridare. De bildar stora kolonier på flera miljoner individer över flera bon. Dessa bon kan vara nästan vart som helst och är inte byggda av dem själva. Användning av besprutning/pulver kan föra till spridning av invasionen.

Rödmrya

Rödmyran har bon i jord och förmultnat träverk. Om det är många av dem så kan det vara ungefär ett bo per kvadratmeter. Bona blir försvarade med stor aggressivitet, något som gör att den sticks när den blir irriterad. Sticket kan svida länge, men är inte farligt.

Förebyggande åtgärder:

 • Se till att grenar från träd och buskar inte hänger in över huset. Träverk bör inte ligga och ruttna intill husväggen. Gamla stubbar bör avlägsnas och ved bör inte lagras intill väggen.
 • Myror i köket är inte speciellt aptitligt. De kommer åt mat som inte är ordentligt inpackade, brödsmulor och andra matrester. Håll köket rent och städat så att myrorna måste gå någon annanstans för att hitta mat.
 • Generellt är det svårt att förebygga invasion från myror. De gör inte omedelbara skador, men över tid kan det bli kännbara skador. Därför är det viktigt att snabbt fastställa vilken art det är och sedan sätta igång med riktig behandling så fort du har kartlagt problemet.

Varför välja PELIAS?

 • Vi leverar väldigt god service genom att möta upp hos varje kund flera gånger per år.
 • Alla våra skadedjurstekniker är auktoriserade.
 • Miljövänlig utrustning och behandling är en självklarhet i våra lösningar.
 • Efter varje besök får du omedelbart en rapport på din epost.
 • All information gällande ditt avtal med oss är alltid lätt tilgänglig på din egen kostnadsfria inloggning hos oss.