Flygande insekter

För att undvika blomstring a fortplantade insekter i livsmedelsproduktion eller -försäljning, så är våra insektsfällor en nödvändighet inom de flesta branscher. Fällorna är otroligt effektiva med sin kombination av ljus, feromoner samt konstruktion som gör att insekterna direkt dras till dem och fångas.

Vad innebär det att ha en insektsfälla från PELIAS?

Våra servicetekniker noterar fångsten och skriver rapport på vilka slags insekter som är fångade. Sedan görs en utvärdering om hur etablerade dem är i byggnaden och vilken orsak som ligger bakom. En insektsfälla från PELIAS ger ditt företag den nödvändiga kontrollen för att kunna tillfredsställa krav enligt BRC och HACCP. Samtidigt kommer inte dina kunder känna obehag kopplat till insekter inomhus. 

Varför välja PELIAS?

  • Vi leverar väldigt god service genom att möta upp hos varje kund flera gånger per år.
  • Alla våra skadedjurstekniker är auktoriserade.
  • Miljövänlig utrustning och behandling är en självklarhet i våra lösningar.
  • Efter varje besök får du omedelbart en rapport på din epost.
  • All information gällande ditt avtal med oss är alltid lätt tilgänglig på din egen kostnadsfria inloggning hos oss.