Fågelsäkring

Fågelsäkring är att skydda hus och andra byggnader mot fåglar. Det är harmlöst och skadar inte fåglarna så länge som rätt system används, är installerat på rätt sätt, samt att det regelbundet kontrolleras och underhålls. Vi erbjuder lösningar mot att fåglar inte slår sig ner där de inte hör hemma. Om du är less på att har fåglar runt uteplatsen, tak m.m. så hjälper vi dig. Vi använder miljövänliga alternativ så som piggar, nät, el-lister, vajrar, skrämmor.  Självklart skadar vi inte fåglarna, utan ser bara till att de inte skadar ditt hus eller din byggnad.

Aktivitetsnivå:

När vi ska hitta det bäst anpassade fågelsäkringssystemet för dig, så använder vi oss av en skala som definierar fåglarnas aktivitetsnivå i förbindelse med byggnaden. Det gör vi för att kartlägga fåglarnas behov av området och deras intresse av att övervinna ett fågelsäkringssystem.

 • Låg aktivitetsnivå: Områden som fåglarna tillfälligt besöker eller aldrig tidigare besökt. Fåglarna är lite motiverade för att övervinna ett säkringssystem, så i stort sett alla system kommer fungera.
 • Medel aktivitetsnivå: Områden som med jämna mellanrum blir använda av fåglarna under dagen. Fåglarna använder områden som utsiktsplats för att lokalisera föda eller bara för att vila sig. Dessa områden säkras med de flesta av våra system.
 • Hög aktivitetsnivå: Områden som fåglarna använder som bo- och övernattningsplats. Detta är områden som är väldigt viktiga för fåglarna. Det är även tydliga spår av dem så som bon, ägg eller fågelungar, samt att platsen är nergrisad av avföring. Dessa områden kan bara säkras med nät, som är installerade på helt rätt sätt.

Våra säkringssystem:

Generellt rekommenderar vi att sätta igång med åtgärder mot fåglar så fort som möjligt för att undvika att ditt hus blir viktig för fågeln och därigenom svår att bli av med.

 • Piggsystem: Används där fåglarna har sina viloplatser och fungerar bra vid lätt till medel aktivitetsnivå. Används mot duvor, måsar och kråkor. Säkrar inte mot mindre fåglar så som sparv etc.
 • Nätsystem: Används överallt på byggnader och är det enda systemet som med säkerhet ger skydd mot oönskade fåglar. Används på platser med hög aktivitetsnivå mot alla typer av fåglar.
 • El-lister: Detta är ett nyare alternativ som används mot alla typer av fåglar. Det placeras ut på platser där fåglarna helst slår sig ned, så som på utsiktsplatser etc. Det är ett mycket effektivt sätt som gör att fåglarna med all säkerhet inte slår sig ned just här.
 • Wiresystem: Används där fåglarna har sina viloplatser och är effektiv vid låg aktivitetsnivå. Detta är det minst synliga mekaniska säkringssystemet. Säkrar mot duvor, måsar och kråkor.
 • Fågelskrämmor: Används som ett tilläggsalternativ med de andra systemen. Sätts upp på större platser dit många fåglar söker sig. Här har vi sådana kontruktioner som gör det mycket effektivt.

Varför välja PELIAS?

 • Vi leverar väldigt god service genom att möta upp hos varje kund flera gånger per år.
 • Alla våra skadedjurstekniker är auktoriserade.
 • Miljövänlig utrustning och behandling är en självklarhet i våra lösningar.
 • Efter varje besök får du omedelbart en rapport på din epost.
 • All information gällande ditt avtal med oss är alltid lätt tilgänglig på din egen kostnadsfria inloggning hos oss.